U chronické bolesti se většinou neobejdeme s jedinou léčebnou modalitou, jak tomu bývá u  akutních bolestivých stavů, ale musíme často použít více léčebných metod současně.

Jaké léčebné metody máme k dispozici?

NEFARMAKOLOGICKÁ LÉČBA

Je vhodná pro všechny pacienty, kteří nemohou nebo nechtějí užívat léky, jako například senioři, kteří již často mnoho dalších léků užívají , nebo mladší pacienti,kteří naopak žádné léky neužívají a ani je nechtějí. Patří sem např:

Fyzioterapie a rehabilitace -zajišťujeme a provádíme zejména u pacientů s bolestmi pohybového aparátu. Doporučíme rehabilitační pracoviště formou žádanky a některé rehabilitační techniky provádíme přímo v našem centru.

Psychoterapie- důležitá součást našeho komplexního přístupu k pacientovi,protože víme,jak je dobrý stav psychiky důležitý pro uzdravení

Manuální medicína – jako součást rehabilitační léčby je vhodná zejména při pohybových funkčních poruchách .V našem centru jsme prošli několikaletým proškolením v technikách manuální medicíny a úspěšně je v léčbě používáme.

Akupunktura- jako alternativní metoda je vhodná např. pro mnohé pacienty trpící migrénami a jinými bolestmi hlavy, bolestí zad apod. Je to mezi pacienty oblíbená metoda pro relativní úspěšnost a současně minimum nežádoucích účinků . Není však hrazena z prostředků zdrav.pojištění

TENS

Pro některé chronické bolestné stavy zejména myoskoletálního původu se nám osvědčila transkutánní elektrická nervová stimulace TENS – přístrojem, který po instruktáži specializovanou sestrou a po praktickém vyzkoušení může pacient využít i v domácí péči formou zapůjčení přístroje. 

Farmakoterapie znamená racionální využití léků v různých formách, v účelných kombinacích a ve správném dávkování a zůstává základním pilířem léčby.

KOLAGENOVÉ INJEKCE

Populární, šetrnou a účinnou terapií zejména při bolestech pohybového systému jsou kolagenové injekce zdravotnických prostředků Guna Medical Device založené na principech fyziologické regulační medicíny.

Infuzní léčba vysokodávkovaným vitamínem C

Tato léčba je určena např pro pacienty s bolestmi při revmatických chorobách, autoimunitních onemocněních , pro pacienty s recividujícími infekcemi, psychickými poruchami,poruchami imunity,únavovým syndromem ale i jako prevence infekce u zdravých pacientů.a pacientů léčených chemoterapií . Tato metoda v součastnosti není hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Aktuální cena je 950 Kč včetně vlastní  aplikace a vstupní konsultace. 

Tzv. intervenční techniky jsou používány často v případě neúspěchu konzervativní léčby jako například opichy spoušťových bodů, znecitlivění nervů, nervových pletení a kořenů, dlouhodobé vyřazení některých nervových struktur z činností (neurolýza), aplikace analgetik a dalších látek k tlumení bolesti do těsné blízkosti centrálního nervového systému (při tzv. epidurální analgezie s aplikací steroidů, kaudální blokády aj.) infuzní léčba apod. Infusní léčba je standartně prováděna na našem pacovišti ambulantní formou, pacient tedy nemusí být k aplikaci serie infusí hospitalizován. V plánu je radiofrekvenční terapie bolesti, což je v České republice zatím relativně ojedinělá miniinvasivní léčba s využitím generátoru vysokofrekvenčního elektrického proudu. RF léčby je možno využít pro mnoho typů bolestivých stavů jako např. bolest zad degerativního původu. Od roku 2013 je novinkou schválenou ministerstvem zdravotnictví i v České republice aplikace botulotoxinu (BOTOXU) i pro preventivní léčbu chronické migrény. Tato metoda s dlouhodobým účinkem zatím není hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění podobně jako biologická  léčba migreny tzv monoklonálními  protilátkami( kromě vybraných  center)

 Často je nutné využít kombinaci více léčebných metod k dosažení uspokojivého účinku. Pro některé pacienty znamená již částečná úleva do bolesti významné zlepšení kvality života.