Jaké léčebné metody máme k dispozici?

Na našem pracovišti využíváme široké spektrum léčebných metod. od lokálních,bez použití farmak k vysoce specializovaným účinným zákrokům, ke kterým jsme školili dlouhodobě v zahraničí.

KOLAGENOVÉ INJEKCE

Populární, šetrnou a účinnou terapií zejména při bolestech pohybového systému jsou kolagenové injekce zdravotnických prostředků Guna Medical Device založené na principech fyziologické regulační medicíny.

NOVINKA ! RADIOFREKVENČNÍ TERAPIE BOLESTI

V České republice zatím unikátní, takřka neinvazivní léčba s využitím radiofrekvenčního generátoru. V Jižních Čechách jsme jediné pracoviště, které tuto metodu používá. Navíc od 2024 hrazena zdravotními pojišťovnami (pouze s doplatkem za použitá léčiva).

Radiofrekvenční léčby je možno využít pro mnoho typů bolestivých stavů jako např. bolest zad tj. lumbago, ischias, dráždění nervových kořenů např výhřezem ploténky. Bolest kloubů při arthrose, bolest po úrazech apod.

INTERVENČNÍ ALGEZIOLOGICKÉ (PROTIBOLESTIVÉ) TECHNIKY

jsou SPECIALITOU NAŠEHO OBORU LÉČBY BOLESTI (ALGEZIOLOGIE) a jsou používány často v případě neúspěchu konzervativní a méně invasivní léčby jako například opichy spoušťových bodů, možnost znecitlivění některých nervů, nervových pletení a kořenů, dlouhodobé vyřazení některých nervových struktur z činností, aplikace analgetik a dalších látek k tlumení bolesti do těsné blízkosti centrálního nervového systému (např tzv. epidurální analgezie s aplikací steroidů, velmi účinné a často aplikované kaudální blokády aj.)

INFUSE VITAMÍNU C

Léčba je určena např pro pacienty s bolestmi při revmatických chorobách, autoimunitních onemocněních, pro pacienty s recidivujícími infekcemi, psychickými poruchami, poruchami imunity, únavovým syndromem ale i jako prevence infekce u zdravých pacientů. A pacientů léčených chemoterapií . Tato metoda v současnosti není hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Aktuální cena je 950 Kč včetně vlastní  aplikace a vstupní konsultace. 

INFUZNÍ LÉČBA

Infusní léčba je standardně prováděna na našem pracovišti ambulantní formou, pacient tedy nemusí být k aplikaci infusí hospitalizován .

NEFARMAKOLOGICKÁ LÉČBA

Je vhodná pro všechny pacienty, kteří nemohou nebo nechtějí užívat léky, jako například senioři, kteří již často mnoho dalších léků užívají , nebo mladší pacienti, kteří naopak žádné léky neužívají a ani je nechtějí. Patří sem např:

Fyzioterapie a rehabilitace -zajišťujeme a provádíme zejména u pacientů s bolestmi pohybového aparátu. Doporučíme rehabilitační pracoviště formou žádanky a některé rehabilitační techniky provádíme přímo v našem centru.

Psychoterapie- důležitá součást našeho komplexního přístupu k pacientovi,protože víme,jak je dobrý stav psychiky důležitý pro uzdravení

Manuální medicína – jako součást rehabilitační léčby je vhodná zejména při pohybových funkčních poruchách .V našem centru jsme prošli několikaletým proškolením v technikách manuální medicíny a úspěšně je v léčbě používáme.

Akupunktura- jako alternativní metoda je vhodná např. pro mnohé pacienty trpící migrénami a jinými bolestmi hlavy, bolestí zad apod. Je to mezi pacienty oblíbená metoda pro relativní úspěšnost a současně minimum nežádoucích účinků . Není však hrazena z prostředků zdrav.pojištění

TENS( transkutánní elektrická nervová stimulace)

Pro některé chronické bolestné stavy zejména myoskoletálního původu se nám osvědčila transkutánní elektrická nervová stimulace TENS – přístrojem, který po instruktáži specializovanou sestrou a po praktickém vyzkoušení může pacient využít i v domácí péči formou zapůjčení přístroje. 

Farmakoterapie znamená racionální využití léků v různých formách, v účelných kombinacích a ve správném dávkování a zůstává základním pilířem léčby.

APLIKACE BOTOXU (jako preventivní léčba chronické migrény)

Tuto metodu provádíme od roku 2013 ,kdy začala být schválená MZ ČR a dostupná i v České republice, má dlouhodobý účinek, není hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

BIOLOGICKÁ LÉČBA MIGRÉNY

Našem Centrum začalo používat tuto účinnou léčbu chronické migrény jako jedno z prvních v České republice. Jedná se o sérii podkožních injekcí( tzv monoklonální protilátky), které si po praktickém zácviku může později aplikovat pacient v domácím prostředí. Pro tuto účinnou léčbu je zapotřebí, aby pacient splňoval určitá kritéria.