Co je algeziologická ambulance- ambulance  léčby bolestivých stavů?

Centrum léčby bolesti v Lékařském domě v Českých Budějovicích je specializované pracoviště, které se zabývá diagnostikou a léčbou nejrůznějších bolestivých stavů, většinou chronického charakteru. Poskytuje také preventivní a léčebnou  péči i pacientům s některými akutními bolestivými syndromy a s bolestí při onkologickém onemocnění.

Chronická bolest často vyžaduje speciální léčebný postup, založený na mezioborové týmové spolupráci. V léčbě se nejedná pouze o odstranění nebo zmírnění bolesti jako takové, ale i o obnovení funkčních schopností a navrácení pacienta k jeho aktivitám.

Centrum konsiliární formou spolupracuje s ostatními ambulantními specialisty a se systémem domácí péče v případech handicapovaných a obtížně mobilních pacientů. Pacienti jsou zde ošetřeni i bez doporučení a většina léčebné péče je hrazena ze zdravotního pojištění.

Centrum léčby bolesti- algeziologická  ambulance je nestátní zdravotnické zařízení.

V provozu je od roku 2008 a má smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami 

Ambulance je součástí  společnosti ALGOMED s.r.o., jejíž jednatelkou je vedoucí lékařka  centra.

Náš tým:

Vedoucí lékařka Centra

prim. MUDr. Nataša Popperová

 • lékařka s vyšší specializací  I. a II. stupně z anesteziologie a resuscitace (ARO) a konsultant v  oboru: Algeziologie a paliativní medicína
 • členka Britské lékařské komory GMC
 • a členka odborných lékařských společností:
  • Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně( ČLS JEP)
  •  Člen výboru  Společnosti pro Studium a léčbu bolesti  ČLS JEP

Profesně působila v těchto zdravotnických zařízeních:

Česká republika:

 • Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 2 Klinika anestezie a resuscitace
 • Nemocnice  České Budějovice, a.s. ARO, Ambulance bolesti

Tunisko:

 • lékař velvyslanectví ČR v Tunisku
 • Dětská fakultní nemocnice Tunis – vedoucí anesteziolog (ARO ): 1994-1995

Velká Británie:

 • General District Hospital, Yeovil : Consultant anesteziolog (2004-2005)
 • North Middlessex University Hospital , Londýn- Consultant anesteziolog a Specialista  na léčbu bolesti 2005-2006

Od r. 2007do r. 2019 krátkodobé pobyty ve Velké Británii na  pozicích konzultant anesteziolog a konzultant v léčbě bolesti mimo jiné v universitních nemocnicích NHS :v Londýně a  Birminghamu, 

Studijní pobyty:

 • Paříž – grant francouzské vlády a Nadace Olgy Havlové:
 • Studijní pobyt v universitní nemocnici v Paříži – stáž v Centru pro výzkum a léčbu bolesti. /1998/

Provozní  ředitel:

Dr. Josef Chrpa

 • provozní ředitel Centra, marketing a koordinátor klinických  studií

Lékaři:

Prim. MUDr. Čeněk Adamec

 • do roku 2014 dlouholetý primář ARO  Nemocnice v Prachaticích
 • přednášející na Fakultě zdravotně sociální Jihočeské University v Českých Budějovicích

MUDr. Pavel Kroutil

 • anesteziolog se specializací v oboru algeziologie tj léčby bolesti

MUDr. Lucie Veselovská

 • anestezioložka s dlouholetou praxí v oblasti léčby bolesti a paliativní medicíny

 Zdravotní sestry:

 Andrea Poustková

 • setra s dlouholetou zkušeností v oboru
 • Praxe:
  • fakultní nemocnici v Brno
  • oddělení ARO Krajské nemocnice v Českých Budějovicích

Bc. Helena Bohdalová