Co je Algeziologická ambulance?

Algeziologická ambulance( ambulance léčby bolesti) v Lékařském domě v Českých Budějovicích je specializované pracoviště, které se zabývá diagnostikou a léčbou nejrůznějších bolestivých stavů, většinou chronického charakteru. Poskytuje také preventivní a léčebnou péči i pacientům s některými akutními bolestivými stavy a  pacientům s bolestí při onkologickém onemocnění.

Chronická bolest  vyžaduje často speciální léčebný postup, založený na mezioborové týmové spolupráci. V léčbě se nejedná pouze o odstranění, eventuálně zmírnění bolesti jako takové, ale i o obnovení funkčních schopností a navrácení pacienta k jeho aktivitám.

Ambulance konsiliární formou spolupracuje s ostatními ambulantními specialisty a se systémem domácí péče v případech handicapovaných a obtížně mobilních pacientů. Pacienti jsou zde ošetřeni i bez doporučení a většina léčebné péče je hrazena ze zdravotního pojištění.